Şamil | Kategoriler | Konular

Secde-i şükür

SECDE-İ ŞÜKÜR

Şükür; nimeti bilip nimet vereni anmak ve övmek
demektir. Şükür secdesi bir nimete kavuşmaktan veya bir
sıkıntı ve musîbetten kurtulmaktan dolayı
kıbleye yönelerek ve tekbir alınarak tilâvet secdesi gibi yapılan
bir secdedir.

Ebû Bekre (r.a)'den rivayete göre, "Hz.
Peygamber (s.a.s) sevindirici bir haber aldığı zaman veya
kendisine bir müjde verildiği vakit secdeye kapanırdı."

Şükür secdesi müstehaptır. Ancak namazdan
sonra yapılması mekruhtur. Çünkü işin mâhiyetini
bilmeyenler bunun namazın bir parçası olduğunu
sanabilirler. Bu gibi inanışa yol açabilen her türlü mübah iş
ise mekruh olur. Şükür secdesinin mekruh vakitler dışında
yapılması gerekir (İbn Abidîn, Reddül-Muhtar, Mısır
t.y., I, 344, 731; eş-Şürünbülâlî, el-Zübâb, s. 85 vd.).

Şâmil İA


Konular