Şamil | Kategoriler | Konular

Sebil

SEBİL

Yol, Allah yolunda yapılan ve Allah'ın
yapılmasını istediği her tür hayır-hasenâtı
içine alan genel bir kavram. Sebil denilince akla en çok, çeşmeler
gelir. Çünkü canlıların en fazla ihtiyaç duyduğu
şey sudur. Onun için de pek çok hayır sahibi, çeşme ve
benzeri şeyler yaparak Allah'ın rızasını kazanmak
istemiş, Allah yolunda yapılan hayır anlamında böyle
tesislere, sebil adı verilmiştir. Sebiller genellikle cami
kenarlarında, işlek yollar üstünde, üstü kubbeli, önü
parmaklıklı küçük yapılar halinde inşa
edilmiştir. Sebillerde, herkesin kolayca su içebilmesi için bolca
tas bulunur, içeride duran biri boşalan tasları doldururdu.
Kaybolmaması için taslar, ince bir zincirle demir parmaklıklara
bağlanırdı. Bu sebilleri inşa edenler, sebilin
devamlı olması için bazı gayrimenkullerini vakfederlerdi.
Günümüzde, bilhassa büyük şehirlerde, bir bardak suyun dahi
parasız içilmesinin mümkün olmadığı düşünülürse,
İslâm Medeniyetinin insana verdiği değer daha iyi
anlaşılır. Dinî duyguların harekete geçirdiği
bir güzel âdeti bugün de devam ettirmek gerekir. Çeşmelerin
dışında, parasız yapılan her tür yardım da
sebil kelimesiyle ifade edilmiştir.

Akif KÖTEN


Konular