Şamil | Kategoriler | Konular

Muavvizeteyn

MUAVVİZETEYN

Felak ve Nâs sûrelerinin ikisine birden verilen isim.
Muavvizeteyn, Allah'a sığınmayı gösteren iki sûre
demektir. Bu iki sûrede Allah, görünen ve görünmeyen, bilinen ve
bilinmeyen bütün korkunç ve zararlı şeylerden kendisine
sığınmamızı emretmiştir.

Bu iki sûrenin fazileti hakkında Câbir ti.
Abdullah (r.a)'dan şöyle rivayet edilmiştir: Resûlullah (s.a.s)
bana:

"- Oku! Ey Cabir!"buyurdu. Ben de:

"- Ya Rasulallah! Babam anam sana feda olsun, ne
okuyayım?" dedim. Peygamber Efendimiz (s.a.s):

"- Felak ve Nâs sûrelerini" buyurdu. Her
ikisini de okudum. Sonra bana dönüp: "Bu sûreleri oku. Bunların
bir benzerini daha okuyacak değilsin" buyurdular.

Bu iki sûre devamlı okunursa cin ve şeytan
kişiye zarar veremez, sihir, büyü tesir etmez. Mü'min her türlü
zararlı ve şerli şeylerden korunmak için bu iki sûreyi
okumalıdır. Allah'ın rasûlu öyle yaparlardı. Nitekim
Ukbe (r.a) şöyle rivayet etmiştir: "Rasûlullah (s.a.s)
ile beraber Cuhfe ile Ebvâ arasında yolculuk yapıyorduk. Birden
bizi bir rüzgâr ve kesif bir karanlık kapladı. Bunun üzerine
Rasûlullah (s.a.s) "Kul euzü birabbil-felâk" ve "Kul
euzü birab'bin-nâs"ı okuyarak korunmaya başladı ve:
"Ey Ukbe! Bu iki sûreyi okuyarak korun. Hiç bir korunan bu iki
sûrenin benzeri ile korunmamıştır" buyurdu.

Hz. Hatice validemiz şöyle rivayet etmiştir:
"Hz. Peygamber (s.a.s) rahatsızlandığı zaman
Muavvizeteyni okur ve vücuduna üflerdi. Hastalığı
ağırlaştığı zaman ona Muavvizeteyni ben
okudum ve bereketini umarak kendi ellerimle vücudunu sıvazladım."

Hz. Peygamber (s.a.s) yatağına girdiği
zaman İhlâs sûresiyle Muavvizeteyni okurdu. Buhârî, Hz. Aişe
validemizden şöyle rivayet etmiştir: "Hz. Muhammed (s.a.s)
her gece yatmağa hazırlandığı zaman iki elini açarak
birleştirir, İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyarak
ellerinin içine üfler, sonra başından ve yüzünden başlayarak
üç defa elinin eriştiği kadarıyla bütün vücudunu sıvazlar
ondan sonra yatardı."

İhlas dahil Kur'an'ın bu son üç sûresi ile
Allah'a sığınan kimse birincisiyle şirk ve benzeri
şeylerden, ikinci ve üçüncü sûrelerle de bütün varlıklardan
ve insanlardan gelebilecek maddi ve manevi kötülüklerden korunmuş
olur. İşte bunun için Kur'an bu dua sûreleriyle son bulmuş.
Cenabı Allah tarafından insanlığa en emin
sığınma yolu gösterilmiştir.

Durak PUSMAZ


Konular