Şamil | Kategoriler | Konular

Mekr

MEKR

Tuzak, hile ile aldatma; renklendirme; birini hile ile
maksadından döndürme; hile, plan ve tedbir. Ancak mekr kelimesi
hemen hemen aynı anlamlara gelen "keyd" kendisinden daha
zengin bir muhtevaya sahiptir.

"Onlar Allah'ın mekrinden (düzen) güvende
midirler. Hüsranda olandan başkası Allah'ın mekrinden (düzen)
emin olmaz" (el-A'raf, 7/99).

"İnsanlara dokunan bir
sıkıntıdan sonra, onlara bir rahmet
tattırdığımız zaman ayetlerimiz hakkında
mekr (yalan, dolan) düzerler. De ki: Allah mekr'i (düzeni) çabuk olandır.
Şüphesiz bizim elçilerimiz sizlerin mekr'ini (yalan ve dolanını)
yazmaktadırlar" (Yunus, 10/21).

Bu iki ayette görüldüğü üzere mekr kelimesi
yukarıdaki anlamlarında kullanılmaktadır. Ancak
aşağıdaki ayette mekr, yalan, tuzak, hile gibi anlamlardan
daha çok "plan, strateji" şeklinde
kullanılmıştır.

"Onlar mekr (plan, strateji) kurdular. Allah'ta
bir mekr etti, Allah mekr edenlerin en
hayırlısıdır" (Âl-i İmran, 3/54).

Mekr ifadesi görüldüğü gibi klasik kullanımından
farklı bir şekilde ifade edilmiştir. Nitekim mekr
kelimesinin Allah'a atfen hile, tuzak şeklindeki
kullanımları yanlıştır. Zira Cenab-ı Hak böyle
bir sıfattan münezzehtir. "Allah düşmanlarının
müminlere kurduğu tuzak ve hileleri boşuna çıkarır"
anlamını taşımaktadır.

Şamil İA


Konular