Şamil | Kategoriler | Konular

Maşaallah

MAŞAALLAH

Arapça bir dilek ifadesi. Üç kelimeden meydana gelmiştir.
Bunlar, ismi mevsul olan "ma": Türkçe'de dilemek manasına
gelen "şâe" ve bu fiilin fâili (öznesi) olan Lâfza-i
Celâl yani "Allah" lâfzıdır. "Ma-ş-Allah"
Kavramının dilimizdeki karşılığı ise,
"Allah'ın dilediği şey veya Allah'ın dilemesi"
demektir. Dilimizde bu kavramın başka bir biçimi de kullanılmaktadır.
Bu da Allah dilerse manasına gelen "inşallah"
kavramıdır ki "maşallah" lâfzından mana yönüyle
farklılık arzeder.

"Maşallah", daha ziyade, Allah'ın
istediği gibi, Allah nazarından saklasın, ne güzel gibi
manalara gelmektedir. Bununla birlikte, maşallah, hayret ve memnunluk
da ifade etmektedir. Ayrıca, nazar değmemesi için çocukların
üzerlerine iliştirilen nazarlıkların üzerinde de maşallah
lâfzı yazılmıştır.

Maşallah lâfzı, Kur'ân-ı Kerim'de dört
ayette geçmektedir:

Allah onlara şöyle dedi: "Öyle ise, ateş,
yerinizdir. Allah'ın dilediği zamanlardan başka hepiniz
ebedî olarak oradasınız..." (el-En'âm, 6/128).

"De ki: Ben Allah'ın dilediğinden
başka, kendi kendime ne bir menfaatı kazanmağa, ne de bir
zararı defetmeğe sahip değilim..." (el-A'râf, 7/188).

"Kendi bağına girdiğin zaman:
"Bu Allah'tandır, benim kuvvetim değil, Allah'ın
kuvveti ile olmuştur" deseydin ya!" (el-Kehf, 18/39).

"Bundan böyle sana (Kur'ân) okutacağız
da unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği müstesna.
Çünkü O, aşikârı da, gizliyi de bilir" (el-Alâ,
87/6-7).

Ömer DUMLU


Konular