Şamil | Kategoriler | Konular

Kelime-i sehadet

KELİME-İ ŞEHÂDET

İslâm'a girişin temel şartı olan cümle.
Bu Arapça cümle, "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü
enne Muhammeden abduhü ve rasûluh"tur. Şehadet cümlesi
tevhidi ve Hz. Muhammed (s.a.s)'in peygamberliğini ifade eden iki bölümden
oluşur. Birinci bolümde Allah'tan başka ilah
olmadığına, ikinci bölümde de Hz. Muhammed (s.a.s)'in
Allah'ın kulu ve rasulü olduğuna tanıklık edilir. Bu
tanıklık kesinlik kazanan bir bilgi ve inancın dille açıklanması
anlamındadır.

İslâm, Allah'ın birlenmesi (tevhid) ile
Rasul'ün Allah'tan getirdiklerinden oluşur. Diğer tüm inanç
esasları, insan ve toplum hayatını düzenleyecek emir ve
yasaklar, Allah'a ve Peygamber'inin O'ndan getirdiklerine inanmanın içindedir.
Bu nedenle Kelime-i Şehadet İslâm'ın en özlü bir
ifadesidir ve bu cümlenin söylenmesi tüm İslâm'ın topluca (mücmel
olarak) kabulü anlamına gelir. Kişinin Allah'tan başka
ilah bulunmadığını söylemesi, Kur'an'ın
tanımladığı tüm isim ve sıfatları ile
Allah'ın varlığına iman ettiği; Hz. Muhammed (s.a.s)'in
Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu söylemesi de onun Allah'tan
getirdiği tüm emir ve yasaklara, tüm haberlere inandığı,
bunlara itaatla yükümlü olduğunu kabul ettiği anlamına
gelir. Aynı cümle içinde Hz. Muhammed (s.a.s)'in Allah'ın
"kulu" olarak tanımlanması da Rasul'ün sözgelimi
Hristiyanların yaptıkları gibi yüceltilmemesi, tanrılaştırılmaması
gereğini ve bununla ilgili yükümlülüğü belirtir.

Kelime-i Şehadet-i söyleyen kişi müslüman
ve İslam toplumunun bir üyesi olur. Artık İslâm hukukunun
müslümanlara tanıdığı tüm haklara sahiptir. Eğer
müslümanlarla savaş halindeki bir toplumun üyesi (harbi) ise
dokunulmazlık kazanır. Öldürülemez, esir edilemez, mal varlığına
el konulamaz. Hiç kimse Kelime-i şehadet'i söylemeye zorlanamaz;
zorlanan kişinin şehadeti geçerli sayılmaz. Buna
karşılık kendiliğinden şehadet getiren
kişiden girdiğini ilan ettiği İslâm'ın tüm
kural ve gereklerini öğrenmesi, yerine getirmesi beklenir.

(Ayrıca bakınız: Kelime-i Tevhid,
Muhammed (s.a.s), İman, İslâm, Nebi, Rasul, Peygamber maddeleri).

Ahmed ÖZALP


Konular