Şamil | Kategoriler | Konular

Kelimullah

KELİMULLAH

Allah'ın kendisiyle konuştuğu kimse
anlamında Hz. Musa (a.s)'a verilen isim. Kur'an'da Allah'ın
bazı peygamberlerle konuştuğu bildirilmekte birlikte ismen
yalnız Hz. Musa (a.s.)'a verilmiştir.

Kur'an'da Allah'ın bir insanla yalnız üç
şekilde konuştuğu bildirilir. Bu konuşma
şekillerinin birincisi ilham anlamında vahiy, ikincisi bir perde
arkasından konuşması, üçüncüsü de bir elçi (melek)
aracılığı ile konuşmadır (es-Şûrâ,
42/51). Vahiy genellikle üçüncü biçimdeki konuşma ile gerçekleşir.
Hz. Musa (a.s)'ya Tuva vadisi'ndeki ilk hitap ise ikinci konuşma
(perde arkasından) biçiminde olmuş, daha sonra da bu hitap biçimi
tekrarlanmıştır.

Kur'ân'ın anlattığı olaya göre
Medyen'den Mısır'a dönüşü sırasında dağda
bir ateş gören Hz. Musa (a.s) ateş getirmek ya da bir haber
almak amacıyla ateşe yaklaşınca Allah tarafından
kendisine hitap edilerek peygamber seçildiği bildirilir (Taha,
20/9-12). Müfessirlere göre bu hitap, yanan bir ağaç aracılığı
ile yapılmıştır. Doğrudan konuşmaya en
yakın bu hitap biçimi nedeniyle Hz. Musa (a.s) Kelimullah olarak
adlandırılmıştır. Nitekim bu biçimdeki hitap
Kur'an'da "konuşma" olarak
tanımlanmıştır. "Bu konuda Allah Musa ile de
bizzat borçları için konuştu... 4/164). "Musa tayin
ettiğimiz vakitte gelip Rabb'i onunla konuşunca..."
(el-A'raf, 7/143). "Allah şöyle dedi: Ey Musa! Seni, sana
vahyettiğim şeylerle ve seninle konuşmamla insanlar
arasında üstün kıldım... " (el-A'raf, 7/144)
âyetleri örnek olarak anılabilir.

Kur'an'da Allah'ın Hz. Musa (a.s) ile
konuştuğu bildirilmekle birlikte doğrudan Kelimullah deyimi
kullanılmaz. Bazı hadislerde de Hz. Musa (a.s)'nın bu
özelliği dile getirilir (Müslim, iman, 322). İlgili hadis
rivayetlerine gõre Hz. Muhammed (s.a.s) de Miraç sırasında
Allah'la konuşmuştur. Ancak bu konuşmanın
niteliği bilinemez, özellikle iki insanın
karşılıklı konuşmasına benzetilemez.

Şâmil İA


Konular