Şamil | Kategoriler | Konular

Galle

GALLE

Arazilerden elde edilen mahsul ve gelirler. Fıkıh
ıstılahında galle kelimesi, daha çok vakfın geliri
anlamında kullanılır. Vakıf bahçelerinin meyveleri,
binalarının kiraları, vakıf paralarının
sağladığı kârlar, hep vakfın gallesidir.

Vakfın gallesi (geliri)'nin ne şekilde taksim
edileceği ve ondan nasıl yararlanılacağı
fıkıh eserlerinde "kitâbu't-vakf" adı
altında önemli bir konu olarak incelenir.

Vakıf gallesinin görünmesi ve meydana gelmesi,
vakfın çeşidine göre değişir. Meselâ; tahıl
cinsinden olan gallenin ortaya çıkması, ekinlerin yetişip
dane bağlaması veya değer verilebilecek bir hale gelmesiyle
olur. Meyvaların gallesinin meydana gelmesi meyvelerin yetişip
tabiî afetlerden emin bir hale gelmesiyle olur. Kira bedelinden ibaret
olan bir gallenin meydana gelmesi, ödeme zamanının gelmesi ile
olur.

Bir kimse vakfının bütün gallesini, yakınlık
derecesine göre akrabalarına verebilmeyi şart koşsa,
gallenin tamamı, en yakın akrabasına verilir (Geniş
bilgi için bk. Vakıf).

Şâmil İA


Konular