Şamil | Kategoriler | Konular

Fütuvvet

FÜTÛVVET

Delikanlılık, yiğitlik anlamında
Kur'anî bir terim. Fetâ çoğul fitye; genç, delikanlı,
yiğit.

Ashab-ı kehf'in anlattığı
kıssada Allahu Teâlâ mağaraya sığınan
insanların genç, yiğitler olduğunu belirtmektedir: "Gerçekten
bunlar rablerine iman eden genç yiğitlerdi" (el-Kehf 18/13).
Mağaraya sığınan insanların en önemli
özelliklerinin

"imanlı gençler" olması İslâm'ın
gençliğe verdiği önemin en güzel delilidir. Kıssanın
bütününden, bu gençlerin yaşadıkları müşrik
toplumda tevhîd mücadelesi verdiklerini, ölümle burun buruna
gelmelerine rağmen imanî olanı, tercih edip son bir gayretle
yaşadıkları toplumdan hicret ettiklerini anlıyoruz.
Tarih boyunca görülen bütün diğer hicretler gibi bu hicrette
meyvesini vermiş, Allah onların şehadetlerini yeni bir
doğuşa çekirdek yapmıştır. Gençlerin tevhid
için yaptıkları mücadelelerin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu
vurgulaması açısından bu kıssada çok önemli da'vet
düsturları vardır.

Fütüvvet terimi Selçuklular döneminde kurulan
Anadolu esnaf teşkilatı için kullanılmıştır
(Geniş bilgi için bk. Ahî, Ahîlik).

Şamil İA


Konular