Şamil | Kategoriler | Konular

Evvabın namazı

EVVÂBİN NAMAZI

Akşam namazının sünnetinden sonra kılınan
altı rekâtlık gayr-i müekked namaz. Evvâb, faal vezninde
ism-i fâildir, günâhları terk ve hayırlı işler
yapmak sûretiyle Allah'a dönen demektir. Çoğulu Evvâbin'dir.
Evvâbin namazı, Allah'a çok itaat edenlerin namazı demektir.
Ashab-ı kirâmdan Zeyd b. Erkâm, kuşluk vakti birtakım
insanların namaz kıldıklarını görmüş de;
"Bu adamlar pek âlâ bilir ki, bu saatten başka zamanda namaz
kılmak, daha faziletlidir. Çünkü Resulullah (s.a.s.), "Evvâbin
namazı, sıcaktan deve yavrularının ayakları
yandığı zaman kılınır" buyurmuştur"
(Müslim, Salât, 19).

Zeyd b. Erkâm, başka bir rivâyetinde şöyle
demiştir: "Resulullah (s.a.s.) Kûba'lıların
yanına gitti. Vardığında, onlar namaz
kılıyordu. Allah elçisi, onlara, 'Evvâbin namazı,
sıcaktan deve yavrularının ayakları
yandığı zamandır' buyurdu" (A. Davudoğlu,
Sahih-i Müslim Tercümesi ve Şerhi IV, 2132).

Bu hadislerde, namazın kaç rekât kılınacağı
belirtilmemiştir. İslâm âlimleri, sıcağın yükseldiği
bu vaktin, kuşluk namazı için en elverişli ve faziletli
olduğunu söylemişlerdir. Çünkü kuşluk
namazının vakti, günün evveli olup, daha erken saatlerde de kılınabilmektedir.

Hz. Sevbân'dan nakledilen şu hadis de, evvâbin
namazının önemini belirtir: "Allah Rasûlü, günün yarısından
sonra namaz kılmayı severdi. Hz. Âişe, Ya Resulullah, sen
bu saatte de mi namaz kılmayı seviyorsun? dedi. Resulullah (s.a.s.):
"Bu saatte gök kapıları açılır ve Hak Teâla
hazretleri, bu saatte kullarına rahmetle bakar. Bu namaz Âdem, Nuh,
İbrahim ve İsâ'nın devam ettikleri bir namazdır"
buyurdular (el-Askalânî, Bulûgu'l Merâm, Terc. A. Davudoğlu, II,
48). Evvâbin namazının dört rekât olduğuna dâir çeşitli
hadisler nakledilmiştir. Akşam namazından sonra ve
altı rekât kılındığına dâir hadisler de
nakledilir ve bunların uygulamada daha yaygın olduğu
bilinmektedir (Tirmizî, Salat, 32 1) .

Akşam namazının sünnetinden sonra iki
ilâ altı rekat arasında kılınan nafile namaza da
"evvâbin" denilmiştir. Hz. Peygamber, akşam
namazından sonra altı rekat nâfile namaz kılanın evvâbinden
(günah işleyip, arkasından hemen tövbe eden kimselerden) sayılacağını
bildirmiş ve arkasından da şu ayeti okumuştur: "Rabbiniz,
içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer salih kimseler
olursanız, şüphesiz Allah tövbe edenleri affedicidir" (el-İsrâ,
17/25; bk. İbn Kesir, Tefsir, İstanbul 1985, V, 64, 65; Şürünbülâli,
Şerhu Nüri'l-İzah, İstanbul 1984. s.74)

Hamdi DÖNDÜREN


Konular