Şamil | Kategoriler | Konular

Sevval

ŞEVVÂL

Kamerî ayların onuncusu.

Ayın hareketleri esas alındığı
için bu aylara "Kamerî aylar" denir. Kamer ayların ilki
muharrem, sonuncusu da zilhiccedir. Araplar arasında bu ayın
eski adı vagıl idi. Şevval, ramazan ile zilkade ayları
arasında yer alır. Şevval ismi, Arapça "şevele"
kelimesinden gelir.

Bu aya şevval denilmesinin sebepleri arasında,
dişi develerin bu ayda kızgınlıklarının
artması veya gebeliğe alâmet olmak üzere kuyruklarını
yukarıya kaldırmaları gösterilmektedir. Ancak şevval
ayını, diğer Arabî aylardan ayıran en önemli
hususiyet, ramazan bayramının bu ayın ilk üç gününde
oluşudur. İslâm'da ilk ramazan bayramı, hicretin ikinci
yılında şevval ayında gerçekleşmiştir (M.
Z. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü,
İstanbul 1983, 111, 346).

Şevvâl orucu: Ramazan ayı ve
bayramından sonra şevval ayı içinde "altı gün
orucu" adıyla bilinen orucu tutmak sünnettir. Şevvâl ayının
ilk gününde -ki ramazan bayramının ilk günüdür- oruç
tutulması haramdır. Bayramın diğer günlerinde ve
şevvâl ayında kaza veya nafile oruç tutulabilir. Oruç ayı
ramazanın tamamlayıcısı durumunda olan şevvâl ayında
tutulacak altı günlük oruç, bir Müslüman'a bütün bir yıllık
oruç sevabı kazandıracaktır. Bu altı günlük orucun
bitişik olması, yani hiç ara vermeden tutulması
mecburiyeti yoktur; aralıklarla da tutulabilir. Şevvâl ayında
tutulacak altı günlük oruçla, bir yıl oruç sevabının
nasıl elde edileceği limlerce şöyle ifade edilir:
Dinimizde, bir iyilik yapana on sevap verileceği yolundaki hadis esas
alındığında, bir Müslüman otuz günlük ramazan
orucuna ilâveten şevvâl ayındaki altı günlük oruçla
otuz altı gün tutmuş olmaktadır. Bu otuzaltı
rakamı, hadiste ifade edilen on sevap ile çarpıldığı
zaman 360 gün elde edilir. Böylece kamer ay hesabıyla bütün bir yıl
oruçla geçirilmiş gibi olur.

Mefail HIZLI


Konular