Şamil | Kategoriler | Konular

Aba

Yünden imal edilen kaba bir kumaş. Bu
kumaştan dikilen elbise, hırka cinsinden olan giyim
eşyalarına da bu ad verilmiştir. Buna "abâye"
veyahut "abâe" de denmektedir. Oldukça uzun, geniş ve
önü açık bir giyecektir. Bu daha çok dervişler ve ilmiye ve
dolayısıyla medrese mensuplarının giydikleri, paltoya
benzer bir elbise idi. Bu elbisenin özelliği oldukça ucuz ve
gösterişsiz olmasıydı. Bu tür elbisenin giyilişinin
Hz. Peygamber (s.a.s.) dönemine kadar uzandığından
bahsedilir. Aynı zamanda zarûret içinde bulunanların bu tip
bir giyimi tercih ettikleri görülmektedir. Zamanla tasavvuf mesleğinin
gelişmesi ile aza kanaat edip, sâde bir hayatı yaşamaya
gayret göstererek Allah'ın rızasına nâil olmak arzusu ile
bu tür eski ve sâde elbise giyimi, sofîler arasında da
yayılmıştır. Hz. Peygamber'in de çeşitli
hadislerde sâde yaşantıyı uygun gördüğü
bilinmektedir. (Tirmizî, Zühd, 13). Aynı şekilde Rasûlullah'ın
keçeden elbise giydiği ve 'abâ' cinsinden olan uzun ve geniş
bir ihrama büründüğü de nakledilmektedir.

Bütün bunlardan dolayı İslâm toplumlarında
gösterişsiz giyim, belirli kesimler arasında itibar edilen bir
fazilet gibi kabul edilmiştir. Hatta zaman zaman bu durumu kendi
menfaatleri için kullanıp; çevrenin gözünü boyamak isteyen
riyakâr ve açıkgözler türemiştir. Fakat bu
davranış, herkes tarafından itibar görmemiş ve güzel
kıyâfetler içinde yaşayan nice ilim ve gönül adamı,
faydalı ve hayırlı çalışmaların yürütücüsü
olmuşlardır.

Şamil İA


Konular