Şamil | Kategoriler | Konular

ıztıba

IZTIBÂ'

Koltuk altına almak, omuza alman havlu vb.
şeyi koltuk altından geçirmek. Bir fıkıh terimi
olarak; hac'da erkeklerin ziyaret tavâfına başlamadan önce,
omuzlarına almış oldukları ihram
havlularının ucunu sağ kolluklarının
altından geçirerek, sol omuzları üzerine atmaları. Böylece
sağ omuz ve sağ kol açık kalmış. sol taraf ise
kapanmış olmakladır (el-Merginânî el-Hidâye. Mısır.
t.y, I. 140).

Iztıbâ' yapmak hac amellerinden olup sünnettir.
Hz. Peygamber'in tavaf sırasında ıztıba
yaptığı ve Ashâb-ı kirama da tavsiye ettiği
hadislerle sabittir (bh. Ebu Dâvud, Menâsik, 49, 50; Tirmizi, Hac, 36;
İbn Mâce. Menâsik, 30; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 305, 306, 371,
IV, 222, 224).

Rasûlullah (s.a.s) ashabı ile birlikte Umretü'l-Kaza'yı
ifa ederlerken, Cebrail (a.s) müşriklerin söyledikleri bir sözü
Hz. Peygambere bildirdi. Müşrikler, müslümanların Medine'de
hastalanıp zayıfladıklarını, kuvvetlerinin
gittiğini ileri sürmüşlerdi. Bunu öğrenen Hz. Peygamber
sağ omuzunu açarak pazularını müşriklere gösterip
ashabına şöyle seslenir: "Bu gün onlara pazusunun
kuvvetini gösterenleri Allah rahmetiyle yarlığasın" (İbn
Hişam, es-Sîre, IV, 12, 135.) "Sakın Kureyşliler
sizde bir gevşeklik ve eksiklik görmesinler" (Ahmed b. Hanbel,
I, 305).

İşte Hac ve Umre'de tavaf ve sa'yin ilk
şartlarında sağ omuzu atmak yani ıztıbâ' yapmak
sünnet oldu.

Şâmil İA


Konular