Şamil | Kategoriler | Konular

Gıyınme

GİYİNME

Bedenin uygun bir örtü (elbise) ile örtülmesi;
yaratılanlar içinde insana mahsus bir özellik.

İnsan, yaratılışı icabı,
örtünmesi gerekli yerlerini (avret yerleri) örtmeğe mecburdur. Bu,
onun üstün, şerefli ve sorumlu bir varlık olmasının
tabiî sonucudur. Giyinmenin, ayrıca, soğuk ve sıcaktan
koruma, süs olma gibi fonksiyonları da vardır.

Giyinmenin en önemli sebep ve hikmeti; edep yerlerinin
örtülerek şeytanın insanları kötü yola düşürmesine
engel olmaktır. Bu husus Kur'an'da açıkça belirtilmiştir:
"Ey Âdem oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi,
süslenecek elbise indirdik. Takva (Allah'ın azabından korunma)
elbisesi daha hayırlıdır. İşte bunlar
Allah'ın ayetlerindendir; belki düşünüp öğüt alırlar.
Ey Âdem oğulları, şeytan, ana ve babanızı,
çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten
çıkardığı gibi, sizi de (şaşırtıp)
bir belâya düşürmesin! Çünkü o ve kabîlesi, sizin onları
göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları
inanmayanların dostları yaptık" (el-A'râf, 7/26-27).

Giyinmenin aynı zamanda bir süs olduğu ve
Allah'ın helâl kıldığı süsleri kimsenin haram kılamayacağı
şu ayetlerle bildirilmiştir: "Ey Âdem oğulları,
her mescide gidişinizde süs(lü güzel Elbiseler)inizi (üzerinize)
alın; yeyin-için, fakat israf etmeyin; çünkü o israf edenleri
sevmez. De ki: Allah'ın kulları için çıkardığı
süsü ve güzel rızıkları kim haram etti" De ki:
"O, dünya hayatında inananlarındır, kıyamet gününde
ise yalnız onlarındır.' İşte biz, bilen bir
topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz" (el-A'râf,
7/31-32).

Fıtrattan gelen farklı özelliklere göre
erkek ve kadın giyimi de farklıdır. Erkeğin göbek-dizaltı
arasını örtülü bulundurması, kadının el ve yüzü
dışında bedenini bol bir elbiseyle örtmesi farzdır.
Erkeklerin ipekli elbise giyinmeleri ve altın yüzük takınmaları
yasaklanmıştır (Sahîh-i Müslim, terc. Sofuoğlu, VI,
308). Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınlara benzeyen erkeklere ve
erkeklere benzeyen kadınlara lânet etmiştir (et-Tâc, III,
178).

İslâm'ın giyim konusundaki tavsiyeleri
şöyle özetlenebilir:

Elbise,' kibir ve gurura yol açacak şekilde lüks
olmamalı, insanların kınayacağı şekilde de
pejmürde olmamalıdır. Sade ve temiz giyim tavsiye
edilmiştir.

Müslüman olmayanların giyim tarzları (moda)
takip edilerek onlar taklit edilmemelidir. Bu şekilde bir taklit ve
özenti dinimizde haram kılınmıştır. Hz.
Peygamber, "Bir milletin âdet, töre ve yasalarına uyarak
onlara benzeyen, o milletten sayılır" (et-Tâc, III, 179)
buyurmuştur:

Cuma, bayram ve düğün günlerinde güzel elbise
giyilmesi gurura kapılmamak şartıyla mübahtır.
Peygamberimizin dışarı çıkarken bin dirhem
değerinde bir ridâ (aba) giydiği rivayet edilmiştir.
Nimete şükür gâyesiyle güzel elbise giymek güzeldir; çünkü
"Allah, nimetlerinin eserini kullarının üzerinde
görmekten hoşlanır" (Sahîhi Müslim, Terc. Sofuoğlu,
VI, 321).

Halit ÜNAL


Konular