Şamil | Kategoriler | Konular

Güzel koku

GÜZEL KOKU

Peygamberimiz bir hadîsinde "Bana kadın ve güzel
koku sevdirildi. Gözümün nuru da namazdır" buyururlar.

Bu hadis, Peygamberimizin güzel ve iyi olan şeye
sevgisini dile getiriyor. Peygamberimiz, güzel kokuyu namazla birlikte
anmıştır. Böylece, güzel kokunun değerini ve yerini
belirtmiştir.

Aşağıdaki hadislerden de
anlaşılacağı üzere Peygamberimiz, güzel kokuyu
reddetmediği gibi, saçına ve sakalına koku sürülmesine
de itiraz etmezdi.

Enes İbn Mâlik; "Hz. Peygamber (s.a.s.) hoş
kokuyu reddetmezdi" (Buhârî Libâs) buyuruyor.

Azre İbn Sâbit de, "Bir kere Enes İbn Mâlik'in
torunu ve Basra kadısı Sümame İbn Abdullah'ın
huzuruna gitmiştim, Sümame bana güzel bir koku uzattı da
şöyle dedi. "Alınız, dedem Enes İbn Mâlik
güzel koku hediye edilince reddetmezdi. Allah Resulu'nun de güzel kokuyu
reddetmemek itiyadında olduğunu söylerdi.'

Rebîatü'r-Re'y, Enes İbn Mâlik'e soruyor:
"Allah Rasülü saçını boyadı mı? Bu gördüğüm
saç kırmızıdır."

Enes İbn Mâlik de "Hayır boyamadı.
O kırmızılık saçına sürdüğü kokudandır"
buyurmuştur.

Yine Enes İbn Mâlik, Ömer İbn Abdülaziz'in
sorusunu da, "Allah Resulu saçına koku sürmek itiyadında
idi. Ondan kızarmıştır" cevabını verdi.

Hz. Âişe de "Ben Allah Resulu'nu
hoşlandığı en güzel koku ile kokutacağım,
hatta çaldığım koku onun başında ve
sakalında parlayıp şakıdığım görünceye
kadar devam ederdim" buyurmaktadır.

Bu hadisten anlaşıldığı
kadarıyla Peygamberimiz kokuyu saç ve sakalına sürerdi.
Yüzüne ve başka yerlere sürdüğü hakkında bir rivayet
yoktur.

Hz. Âişe başka bir hadiste de, "Veda
Haccı'nda, ben Allah Resulu'nu ihramdan çıktığında
ve ihramlanmak istediğinde tutya (denilen güzel koku)yla kokulardım"
buyurmuştur.

Ebû Saîd el-Hudr? de şöyle demiştir:
"Allah Resulu'nun "her baliğ olan kimseye cuma günü
gusletmek, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek vacibdir' dediğine
şeha3det ederim."

Şamil İA


Konular