Şamil | Kategoriler | Konular

Zira

ZÎRA'

Parmak uçlarından dirseğe kadâr olan kısım.
Bu miktara denk uzunluk ölçüsünün adı. Zira', metrenin kabulünden
önce kullanılan uzunluk ölçülerindendir. 75 cm. ile 90 cm. arasında
değişen zira' şekilleri vardır.

Zira; çarşı zira'ı ve mîmarî zira'
olmak üzere iki çeşittir. Kumaş v.s. gibi çarşıda
satılan malları ölçmek için kullanılan zira, çarşı
zira'ı, yer ölçümü için kullanılan zira' da mîmarî zira'dır
(M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü,
III, 663, I, 88). Zira'a arşın da denilir.

Şamil İA


Konular