Şamil | Kategoriler | Konular

Zinet

ZÎNET

Takı, süs eşyası.

Süslenmek insan tabında varolan arzulardan
biridir. İnsanoğlu, daha güzel görünmek için en eski
zamanlardan beri altın, gümüş, bakır vb. kıymetli
madenler veyahut, inci, elmas, zümrüt vb. kıymetli taşlardan
zinet eşyası yapmış ve bunları takı olarak
takmak suretiyle süslenmiştir. Kadınlarda erkeklere göre daha
fazla olan bu âdeti İslâm bazı prensiplere
bağlamıştır. Bunları şöyle sıralayabiliriz.
1- Aşırılığa kaçmamak şartıyla zînet
kullanımı caizdir. 2- Kişinin, zînetle süslenmesinden
ziyade hayatını, takva ve güzel ahlâkla süslemesi daha iyidir.
3- Zînetin, cinsel çekicilik aracı olarak kullanılması
haramdır. 4-Kadınlar zînet eşyalarını örtmeli,
namahremlere göstermemelidir. Zînet, örtülmesi gereken azalar gibidir.
5-Erkeklerin altından mamul zinet eşyası kullanmaları
caiz değildir. Ancak nişan, madalya, arma vb. cinsinden olup zînetten
ziyade alamet niteliğiyle takılan eşyaların
altından olmasında bazı alimler bir sakınca görmemiştir.
6- Kıymetli taşlardan mamul zînet eşyası zekâta tabi
değildir (Ayrıca bk."Süslenme" mad).

Akif KÖTEN


Konular