Şamil | Kategoriler | Konular

Tüp bebek

TÜP BEBEK

Kadının çeşitli sebeplerle gebe
kalamaması halinde, doktorların erkek ve kadından
alınan eşey hücreleri (sperm ve yumurta) laboratuarda
dölleyerek oluşturdukları cenini, kadının döl yatağına
(rahim) zerk etmeleri işlemine halk arasında tüp bebek denir.
Bu işlem tıpta yapay dölleme ya da tüpte dölleme olarak anılmaktadır.

Nikâhlı eşler arasında sun'î tohumlama
yoluyla çocuk sahibi olmak mümkün ve caizdir. Nitekim eş-Şirbînî,
bu konuda şöyle der: "Bir kadın ihtilam olmuş
kocasının menisini cinsel organına yerleştirmek
suretiyle gebe kalsa, doğan çocuk meşrûdur ve kadın bu
işlemden dolayı günahkâr olmaz" (eş-Şirbînî,
Muğnî'I-Muhtâc, III, 384). Aşılama ve ceninin
gelişmesi aşamalarında tıbbî usullerden yararlanarak
çocuk sahibi olmak da bu niteliktedir. Ancak spermin evli olmayan
kimselerden alınıp aşılama yapılması veya
doğumu gerçekleştirmede aracı bir kadın
kullanılması bir çeşit zina olur. Bu durumda çocuğun
annesi doğuran kadın, nesebini reddetmediği sürece bu kadının
nikâhlı kocası da babası olur.

Kısaca sun'î âşılama veya tüp bebek
uygulaması tıbbî bir tedavi yöntemi olup, yalnız
karı-koca arasında olmak şartıyla caizdir. Çünkü
vücuttaki organların normal fonksiyonlarını yerine
getirememesi halinde, tedavi olma hakkı ve görevi vardır. Hz.
Peygamber, "Tedavi olunuz" buyurmuştur. Bir erkek veya
kadının çocuk sahibi olmaya çalışması hem vazgeçilmez
bir hak, hem de bir zarurettir. Çünkü evliliğin en önemli
amaçlarından birisi neslin devamıdır. "Zarûretler
sakıncalı olan şeyleri mübah kılar" kaidesince,
erkek veya kadın tedavi imkânlarını kullanır (bk.
eş-Şirbînî, a.g.e., III, 384, IV, 306; Hamdi Döndüren,
Delilleriyle İslâm İlmihali, İstanbul 1991, s. 640; Halil
Güvenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, İstanbul 1990, II,
153-156).

Hamdi DÖNDÜREN


Konular