Şamil | Kategoriler | Konular

Tahiyyatü'l-mescid

TAHİYYATÜ'L-MESCİD

Tahiyye, hürmet, selâmlama, saygı gösterme;
tahiyyetü'l-mescid, mescide hürmet, daha doğrusu mescidin sahibi
Allah'a saygı gösterme anlamınadır. Çünkü insanın
gayesi mescide yaklaşmak değil onun sahibi Allah'a
yaklaşmak ve onun rızasını elde etmektedir. Bu
maksatla kılınan namaza da tahiyyetü'l-mescid denir.

Tahiyyetü'l-mescid namazı iki rekat olup müstehaptır.
Bir cami veya mescide girildiğinde oturmadan kılınır.
Oturulduktan sonra, namaz geçmiş olmayıp yine
kılınırsa da, faziletli olan, oturmadan önce kılınmasıdır.
Nitekim Ebû Katade (r.a)'dan rivâyet edilen hadis-i şerifte
Peygamber Efendimiz (s.a.s); "Sizden biri mescide gelince oturmadan
önce iki rekat namaz kılsın" (Ebû Davûd, Salat, 19)
buyurmuştur.

Bir mescide ziyaret, ders okuma veya okutma gibi bir
maksatla giren Müslüman tahiyyetü'l-mescid namazını
kılar. Bir günde bir kaç defa girilirse, bir defasında
kılınması kafidir. Dilerse ilk girişinde, dilerse son
girişinde kılar. Her girişinde kılması gerekmez.

Bir mescide her hangi bir namazı kılmak veya
farzı eda ve imama uymak niyetiyle girmek de tahiyyetü'l-mescid
yerine kaim olur. Buna göre bir mescide girince oturmadan önce kılınan
her hangi bir namaz tahiyyetü'l-mescid yerine geçer.

Kerahet vaktinde tahiyyetü'l-mescid namazı
kılınmaz. Bir mescide girip de meşguliyetinden veya kerahet
vakti olması yahut abdestsiz olması gibi sebeplerden dolayı
tahiyyetü'l-mescid namazını kılamayan kimse, "Sübbanellâhi
ve'l-hamdü li'l-lâhi ve lâ ilâhe illallahü ve'llâhü ekber"
der.

Durak PUSMAZ


Konular